CHI PHÍ SỬ DỤNG GETFLY CRM

Bất kể doanh nghiệp bạn lớn hay nhỏ, Getfly CRM có mức giá phù hợp cho từng nhu cầu của bạn.
 

Cá nhân

200.000 đ / tháng

Doanh nghiệp nhỏ

1.068.000 đ / tháng

Doanh nghiệp vừa

1.568.000 đ / tháng

Doanh nghiệp lớn

LIÊN HỆ
Giải pháp chăm sóc khách hàng
Giải pháp quản lý đội kinh doanh
Giải pháp giao việc tự động
Giải pháp giao tiếp nội bộ công ty
Giải pháp SMS marketing
Giải pháp Email marketing
Giải pháp kênh Marketing tự động
Giải pháp Marketing truyền miệng 3.0
Giải pháp đo lường KPI
Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký
Hỗ trợ App
Số lượng người dùng 1 người 30 người 50 người > 50 người
Số lượng khách hàng 10.000 khách hàng 30.000 khách hàng 50.000 khách hàng 50.000 khách hàng
Chỉ định domain
Bộ tài liệu đào tạo